Обработка на естествен език

Машинно обучение на модели на естествен език. Машинно обучение на мултимодални модели. Машинно обучение от големи и разпределени данни.

Извличане на информация

Извличане на информация от медицински текстове. Методи за откриване на фалшиви новини и подвеждаща информация, разпространявана в интернет.

Моделиране

Разработване на модели и ресурси за български и други сродни езици с малки ресурси. Структурни модели на информация от медицински текстове.

Интелигентни видео игри

Интелигентно персонализиране и адаптиране на видео игри. Използване на интелигентни агенти за изграждане на виртуални играчи.

Изследoвателска група "Интелигентни системи"

През последното десетилетие, изследванията в областта на изкуствения интелект (ИИ) се превърнаха в стратегически фокус на почти всички водещи в науката държави и високотехнологични компании. Изследванията на екипа на Intelligent Systems Research Group се фокусират върху две подобласти - обработка на естествен език и машинно обучение, които обикновено се определят като ключови в областта на ИИ.

Intelligent Systems Research Group се финансира различни научноизследователски проекти.

Научи повече за групата